ANH NGỮ MẪU GIÁO SUPER KIDS (4-5 TUỔI)

ANH NGỮ MẪU GIÁO SUPER KIDS (4 ĐẾN 5 TUỔI)

Mục tiêu của Anh ngữ mẫu giáo SUPER KIDS:

Chương trình Anh ngữ Super Kids dành cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi với mục đích tạo nền tảng vững chắc cho các bé trong việc phát âm chuẩn, giúp học viên tự tin trước đám đông.

Chương trình học tại Circle G6:

 Chương trình Anh Ngữ Mẫu Giáo Super Kids được trung tâm Anh Ngữ Circle G6 áp dụng với phương pháp học Student Voice. Với phương pháp này giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ học viên. Theo đó học viên sẽ chủ động hơn trong giờ học.

Học viên sẽ đóng vai trò như một giáo viên. Và với phương pháp này, sẽ giúp bé nhiều cơ hội nói tiếng Anh hơn, giúp học viên tự tin và làm chủ bản thân.

Thời gian học:

  • Super Kids: 52 tiết/khóa/13 tuần
  • Chương trình học kéo dài trong 9 khóa.

Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: 50% Việt Nam – 50% Nước ngoài.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.
Đăng ký khoá học