ANH NGỮ THIẾU NHI PRE-PRO KIDS (6-7 TUỔI)

ANH NGỮ THIẾU NHI BOOSTY (6 ĐẾN 7 TUỔI)

Mục tiêu của Anh ngữ mẫu giáo PRE-PRO KIDS:

Chương trình Anh Ngữ Pre-Pro Kids là chương trình dành cho học viên có độ tuổi từ 6 đến 7 tuổi với mục đích rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cho bé trước khi bước vào chương trình Pro kids. Với lộ trình 04 khóa học cho cấp độ này, các kỹ năng được chia thành các phần riêng biệt.

Kỹ năng nghe – nói: Giáo viên nước ngoải giảng dạy

Kỹ năng đọc –viết: Giáo viên Việt Nam giảng dạy

Chương trình học tại Circle G6:

Chương trình Anh Ngữ tại Circle G6 được áp dụng phương pháp giảng dạy Student Voice.  Với phương pháp học Student Voice giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ học viên, học viên sẽ chủ động hơn trong giờ học đồng thời đóng vai trò như một giáo viên tạo nhiều cơ hội cho học viên nói tiếng anh hơn, bé có thể trở thành trưởng lớp giúp các bé tự tin và làm chủ hơn.

Chương trình sử dụng Giáo trình Smart English hỗ trợ học viên trong việc học kỹ năng Viết sau khi kết thúc khóa học Super Safari và làm bước đệm cho việc chuyển lên cấp độ cao với Giáo trình Story Central. 

Thời gian học:

  • Pre-Pro Kids: 52 tiết/khóa/13 tuần
  • Chương trình học kéo dài trong 4 khóa.

 Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: 50% Việt Nam – 50% Nước ngoài.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.
Đăng ký khoá học