ANH NGỮ THIẾU NIÊN PRO KIDS (8-10 TUỔI)

ANH NGỮ THIẾU NHI PRO KIDS (8 TUỔI TRỞ LÊN)

Mục tiêu của Anh ngữ mẫu giáo Pro Kids:

Chương trình Anh Ngữ Pro Kids là chương trình dành cho học viên từ 08 tuổi trở lên với mục tiêu sau mỗi khóa học học viên phải định nghĩa và nắm được nghĩa của mỗi từ vựng bằng tiếng Anh.

Sau khóa học, Hv sẽ có thể định nghĩa và nắm được nghĩa của mỗi từ vựng bằng tiếng Anh.

Chương trình học tại CirclG6:

Chương trình Anh Ngữ tại Circle G6 được áp dụng phương pháp giảng dạy Student Voice.  Với phương pháp học Student Voice giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ học viên, học viên sẽ chủ động hơn trong giờ học đồng thời đóng vai trò như một giáo viên tạo nhiều cơ hội cho học viên nói tiếng anh hơn, bé có thể trở thành trưởng lớp giúp các bé tự tin và làm chủ hơn.

Bên cạnh đó Trung Tâm áp dụng kèm phương pháp CLIL (Content language Integrated Learning): là phương pháp học tiếng anh tích hợp kiến thức và nội dung môn học ở trường, giúp cho việc học ngôn ngữ  hiệu quả hơn,  với mục đích giúp học viên tự tin hơn, hứng thú hơn trong việc học ngoại ngữ.

Sau mỗi khóa học, HV sẽ có một buổi thuyết trình bằng tiếng anh theo chủ đề tại Mini shops.

Thời gian học:

  • Pro Kids: 56 tiết/khóa/13 tuần
  • Chương trình học kéo dài trong 18 khóa.

+ Starters: 06 khóa

+ Movers: 06 khóa

+ Flyers: 06 khóa

 Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: 50% Việt Nam – 50% Nước ngoài.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.

 

 

 

 

Đăng ký khoá học