ANH NGỮ THIẾU NIÊN (11-15 TUỔI)

Mục tiêu của Anh ngữ Thiếu niên:

Chương trình Anh Ngữ Thiếu niên là chương trình dành cho học viên từ 11 tuổi trở lên phát triển toàn diện 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với phương pháp tiếp cận hiện đại, tập trung phát triển kiến thức ngoại ngữ kết hợp các chủ đề gần gũi với cuộc sống giúp Học viên sử dụng ngôn ngữ tự tin hơn và giao tiếp thành thạo hơn.

Sau khóa học, Hv sẽ có thể định nghĩa và nắm được nghĩa của mỗi từ vựng bằng tiếng Anh.

Chương trình học tại Circle G6:

Chương trình Anh Ngữ tại Circle G6 được áp dụng phương pháp giảng dạy Student Voice.  Với phương pháp học Student Voice giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ học viên, học viên sẽ chủ động hơn trong giờ học đồng thời đóng vai trò như một giáo viên tạo nhiều cơ hội cho học viên nói tiếng anh hơn, bé có thể trở thành trưởng lớp giúp các bé tự tin và làm chủ hơn.

Bên cạnh đó, nội dung học được thiết kế đạt chuẩn để chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như Cambrige (KET, PET), TOEFL Junior, TOEFL iBT và IELTS.

Sau mỗi khóa học, HV sẽ có một buổi thuyết trình bằng tiếng anh theo chủ đề tại Mini shops.

Thời gian học:

  • Thiếu niên: 56 tiết/khóa/13 tuần
  • Chương trình học kéo dài trong 17 khóa.

+ Cấp độ Beginners: 02 khóa

+ Cấp độ Elementary: 06 khóa

+ Cấp độ Pre-Elementary: 06 khóa

+ Cấp độ Intermediate: 03 khóa

 Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: 50% Việt Nam – 50% Nước ngoài.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.
Đăng ký khoá học