CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TOEIC

Mục tiêu của Chương trình luyện thi TOEIC:

Chương trình luyện thi TOEIC là chương trình dành cho đối tượng học viên là sinh viên chuẩn bị ra trường, người đi làm trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Khóa học trang bị cho người học chiến lược làm bài, kỹ năng quản lý thời gian để đạt số điểm cao nhất trong thời gian học ngắn hạn. Sau khóa học, Học viên sẽ phát triển và nâng cao kiến thức Anh ngữ, chú trọng 02 kỹ năng Nghe - Đọc. 

Thời gian học:

  • Thiếu niên: 72 tiết/khóa
  • Chương trình học kéo dài trong 05 khóa.

+ Cấp độ TOEIC Foundation: 01 khóa

+ Cấp độ TOEIC 400: 02 khóa

+ Cấp độ TOEIC 600: 02 khóa

 Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: 100% Việt Nam.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.
Đăng ký khoá học