CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Mục tiêu của Chương trình luyện thi IELTS:

Chương trình luyện thi IELTS là chương trình dành cho người muốn đi du học, sinh viên/người đi làm muốn xin học bổng tại các trường Đại học quốc tế và các hình thức đào tạo sau đại học. 

Chương trình luyện thi IELTS:

- Phát triển và luyện tập 04 kỹ năng thi: Nghe - Nói - Đọc - Viết với bộ giáo trình được chọn lựa và biên soạn kỹ càng.

- Trang bị cho người học chiến lược làm bài, kỹ năng quản lý thời gian thi để đạt số điểm cao nhất trong thời gian ngắn hạn.

- Cải thiện khả năng Tiếng Anh và tăng cường kỹ năng giao tiếp Anh ngữ của người học thông qua kiến thức xã hội được khéo léo truyền tải trong mỗi bài học.

Thời gian học:

  • Thiếu niên: 72 tiết/khóa
  • Chương trình học kéo dài trong 06 khóa.

+ Cấp độ IELTS Foundation: 02 khóa

+ Cấp độ IELTS 1: 02 khóa

+ Cấp độ IELTS 2: 02 khóa

 Xếp lớp:

  • Học viên đến học tại trung tâm sẽ có 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp phù hợp.

Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Việt Nam & Giáo viên Nước ngoài.

Chứng nhận:

  • Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận hoàn thành khóa học.
Đăng ký khoá học